Jakie istnieją możliwości rozwoju kariery po ukończeniu pomostowych studiów pielęgniarskich?

Dzięki takiemu rozwiązaniu jak studia pomostowe możliwe jest podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w różnych dziedzinach. O swoje kwalifikacje mogą zadbać w ten sposób także osoby, które np. skończyły liceum medyczne, ale nie mają dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Studia pielęgniarskie w pomostowe w Kwidzynie

Taka ścieżka edukacyjna pozwala zgłębić następujące zagadnienia:
1. modele opieki położniczej;
2. objawy, przebieg i leczenie stanów chorobowych;
3. funkcjonowanie ludzkiego organizmu;
4. szczegóły działania systemy opieki zdrowotnej w naszym kraju.
Oczywiście do tego dochodzi najważniejsza rzecz, czyli specjalistyczna wiedza z położnictwa, ginekologii i neonatologii. Wybierając studia pielęgniarskie pomostowe w Kwidzynie musimy więc liczyć się z tym, że przyjdzie nam przyswoić potężny zakres wiedzy. To ona jednak uczyni nas świetnymi ekspertami w swoim fachu.

Co po studiach – gdzie możesz pracować po ukończeniu takich studiów jak pielęgniarstwo pomostowe w Kwidzynie?

Mając takie kompetencje możemy pracować w placówkach leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnej. Pomostowe studia dla pielęgniarek w Kwidzynie przygotują nas także do realizowania badań o charakterze przedmiotowym i podmiotowym oraz do stawiania na tej podstawie diagnozy pielęgniarskiej.
Prawo do wykonywania zawodu, które otrzymamy w konsekwencji zrealizowania takiej ścieżki edukacyjnej jak pielęgniarstwo studia pomostowe, pozwala oczywiście także na pracę na oddziale szpitalnych, w przychodni, w punkcie pobrań, w prywatnych domach chorych, w domu pomocy społecznej oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Takich miejsc zatrudnienia jest więc bardzo dużo, bo popyt na pracę pielęgniarek nie maleje, szczególnie w starzejącym się społeczeństwie. Pielęgniarstwo pomostowe studia w Kwidzynie to element oferty Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Placówka proponuje także studia na kierunkach m.in. położnictwo, ekonomia, dietetyka.

Źródło: powislanska.edu.pl

About The Author

Reply