Dlaczego sprawiedliwy handel powinien uwzględniać produkty biurowe?

Idea fair trade znana jest każdemu podmiotowi, który chce podejmować przemyślane i zrównoważone decyzje – zarówno producenckie, jak i konsumenckie. O sprawiedliwym handlu mówi się nierzadko w kontekście ubrań czy żywności. Dziś sprawdzamy, dlaczego te zasady powinny uwzględniać także produkty i urządzenia biurowe.

Sprzedaż produktów biurowych fair trade – na kim spoczywa odpowiedzialność?

Zwiększenie świadomości w tym zakresie powinno być widoczne zarówno wśród producentów, jak i wśród odbiorców sprzętu biurowego. Za edukację na tym polu odpowiadają m.in. specjalistyczne organizacje, takie jak np. Fair Market Institute fmi.org.pl. Zajmują się one m.in. organizacją eventów z zakresu promocji dobrych praktyk rynkowych. Publikując artykuły oraz działając w mediach, promują usługi producentów oryginalnego sprzętu biurowego.

Sprzęt biurowy w sprawiedliwym handlu – dlaczego to takie ważne?

Wielu osobom, które słyszą o idei fair trade, nie przychodzi do głowy od razu takie zagadnienie jak zasady uczciwej konkurencji na rynku sprzętu biurowego. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w tym zakresie oraz promowanie takich wartości, jak:

  • ekologiczne wzorce pracy biurowej,
  • optymalizacja procesów biurowych,
  • certyfikowanie urządzeń biurowych.

To zagadnienia, które zdecydowanie zasługują na uwagę i nie należy ich pomijać w dyskursie teoretycznym i praktycznym. Dlaczego idea fair trade powinna przejawiać się także na tym rynku? Ogromne znaczenie ma tutaj skala zastosowania urządzeń biurowych.

Niezależnie od wielkości i profilu działalności, przedsiębiorstwo korzysta z różnorodnych urządzeń tego typu. Oprócz tego intensywna eksploatacja oznacza także konieczność wymiany takiego wyposażenia. Gdy przeanalizuje się te zjawiska w większej skali, przed naszymi oczami ukażą się ogromne liczby, obrazujące znaczenie tego segmentu rynku, co powinno być bodźcem do prowadzenia zasad fair trade także na tym polu.

About The Author

Reply