Rozwód i separacja krok po kroku – co musisz wiedzieć?

Rozpad więzi małżeńskiej miewa charakter chwilowy, ale czasem wyróżnia się trwałością i małżonkowie nie widzą możliwości naprawy tej sytuacji. Z tego tekstu dowiesz się, jak wyglądają sprawy o rozwód i separację oraz o jakie formalności należy zadbać.

Separacja a rozwód – na czym dokładnie polega różnica?

Najważniejszą przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwałość rozkładu pożycia między małżonkami. O separacji również mówi się w kontekście zupełnego rozkładu pożycia, jednak rozkład ten nie musi mieć charakteru trwałego. W separacji para dalej pozostaje małżeństwem. Strony nie mogą więc wejść w związek małżeński z innymi osobami. Różnica polega także na tym, że z separacji możemy się wycofać. Od strony praktycznej wygląda to tak, że para w każdej chwili może zdecydować o cofnięciu separacji. W tym celu obie strony muszą złożyć w sądzie wymagane żądanie. Rozwodu natomiast nie można cofnąć, a jedyny powrót do wcześniejszego stanu to ponowny ślub.

Sprawy o rozwód – jakie czekają cię formalności?

Aby zatroszczyć się o rzetelne przeprowadzenie tych spraw, warto będzie zadbać o pomoc radcy prawnego. Dobrze byłoby, żeby taki specjalista miał doświadczenie obejmujące prawo rodzinne i opiekuńcze.

Sprawy rozwodowe nie zawsze przebiegają tak samo, to, jak będzie wyglądać procedura, zależy od indywidualnej sytuacji. Możemy wyróżnić m.in.:

  1. rozwód bez orzekania o winie;
  2. rozwód z orzekaniem o winie;
  3. rozwód z podziałem majątku;
  4. rozwód bez podziału majątku;
  5. rozwód z małoletnimi dziećmi;
  6. rozwód bez małoletnich dzieci.

Niezależnie od tego, która opcja nas dotyczy, zmuszeni będziemy napisać pozew o rozwód. To właśnie w tym dokumencie przedstawiamy nasze argumenty. W pozwie może być uwzględniona także kwestia alimentów. W takiej sytuacji należy zadbać o dołączenie odpowiednich załączników, np. rachunków czy dokumentacji medycznej. Nie ma jednej sztywnej zasady, określającej, ile trwa rozwód. W zależności od okoliczności taki proces może zajmować od kilku tygodni do kilku lat. Wspólne stanowiska zdecydowanie przyspieszają proces i wtedy można uzyskać rozwód nawet na pierwszej rozprawie.

Sprawy o separację

Postępowanie procesowe o separację trwa dłużej niż postępowanie nieprocesowe. Czasem uwzględnia również przesłuchanie świadków. W obu przypadkach – procesowym i nieprocesowym – małżonkowie muszą przedstawić dowody rozpadu więzi (mowa o więzi ekonomicznej, uczuciowej i fizycznej). W przeciwieństwie do postępowania rozwodowego, w postępowaniu o separację nie nie trzeba wykazywać stałego charakteru tego rozkładu.

Najpierw jednak należy złożyć w sądzie okręgowym wniosek lub pozew, przedstawić swoje żądania oraz określić, czy w naszym przypadku w grę wchodzi separacja bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie. Specjaliści od prawa rodzinnego i opiekuńczego wspierają swoich klientów nie tylko w sprawach o rozwód, ale też w sprawach o separację.

Na podstawie: https://prawnikpultusk.pl/

About The Author

Reply