Oficer ochrony statku a oficer ochrony armatora – czym się różnią?

Profesjonalne szkolenia dla osób pracujących na morzu pozwalają zwiększyć ich kompetencje i tym samym obniżyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Takie zajęcia uczą też, jak zachować się, gdy już do takiego kryzysu dochodzi.

Oficer ochrony armatora i oficer ochrony statku – czym różnią się szkolenia, przeznaczone dla tych specjalistów?

W obu przypadkach prowadzeniem zajęć zajmują się osoby, które mają praktykę w pracy w jednostkach specjalnych. Ważne jest także to, by w procesie szkolenia nowych specjalistów udział brali eksperci, którzy specjalizują się w bezpieczeństwie morskim i mają na tym polu wieloletnie doświadczenie. Jak widać w każde z tych szkoleń zaangażować się muszą osoby, mające wysokie kompetencje z tych samych dziedzin.
Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki skupiają się na takich zagadnieniach, jak:

  1. martime security;
  2. ataki pirackie;
  3. specyfikacja HR.

Zarówno oficer ochrony armatora, jak i oficer ochrony statku muszą wiedzieć, na czym polega bierna ochrona statku i jak przedsięwziąć takie kroki. Szkolenie pozwala im zdobyć także wiedzę na temat realnych przypadków ataków terrorystycznych.

Dobre przygotowanie takich specjalistów jak Ship Security Officer i Company Security Officer jest niezwykle ważne, szczególnie teraz, gdy do ataków wykorzystywane są coraz to nowocześniejsze technologie. Obecnie nikogo już nie dziwi to, że atak terrorystyczny może odbywać się z wykorzystaniem dronów.

Co jeszcze musi wiedzieć Ship Security Officer i Company Security Officer?

Podobne przygotowanie osób na obu tych stanowiskach dotyczy także wiedzy na temat improwizowanych ładunków wybuchowych oraz świadomości zagrożeń, związanych z nielegalnym morskim przerzutem narkotyków. Niezbędna staje się tutaj wiedza na temat schematów działań osób, odpowiedzialnych za taką nielegalną działalność. Oficer ochrony armatora i oficer ochrony statku muszą znać dobrze trasy, na których działają takie podmioty. Aby być świetnie przygotowanym do pracy na swoim stanowisku, Ship Security Officer i Company Security Officer muszą wiedzieć także, jak w razie konieczności przeprowadzać negocjacje kryzysowe.

Czy istnieją jakieś różnice?

Jak widać wiele kompetencji jest tu podobnych, bo zadania, które wykonują Ci specjaliści dotyczą bardzo podobnych obowiązków. Różnice dostrzeżemy m.in. w tym, jak przedstawia się ścieżka kariery takich osób. Aby przystąpić do przeszkolenia oficera ochrony armatora CSO nie są potrzebne wymagania wstępne. Z kolei osoba planująca zrealizować przeszkolenie oficera ochrony statku SSO musi mieć na swoim koncie przynajmniej 12-miesięczną praktykę pływania odbytą na statku morskim.

W obu przypadkach ważne jest natomiast, by wybrać profesjonalny, umiejętnie skonstruowany kurs, dobrze przygotowujący do sytuacji kryzysowych i pozwalający ich unikać.

About The Author

Reply