Co powinno się wiedzieć w przypadku spraw o władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska to określenie, które odnosi się do obowiązków i praw rodzica wobec dziecka. O władzy rodzicielskiej możemy mówić od momentu narodzin potomka aż do chwili, w której osiąga on pełnoletność.

Władza rodzicielska a prawa rodzicielskie

Władza rodzicielska to nie tylko kwestia opieki nad dzieckiem. To też obowiązek i prawo do decydowania o majątku dziecka oraz prawo do podejmowania decyzji wychowawczych. Muszą być one zawsze zgodne z poszanowaniem godności praw dziecka.

Sprawy o władzę rodzicielską

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Na skutek różnych sytuacji sąd może zadecydować o tym, żeby ograniczyć władzę rodzicielską lub ją odebrać. Możemy mówić o:

  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej z urzędu (w tej sytuacji zawiadomienie ze szkoły, sądu czy policji trafia do sądu opiekuńczego)
  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej na wniosek rodzica

Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej m.in. w sytuacji rozwodu lub separacji. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie do pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, opiekunowie, tak jak dotąd, dzielą się nią. W praktyce jednak rozwód nierzadko oznacza, że władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona. Dzieje się tak, gdy np.:

  • rodzice mieszkają oddzielnie

Wtedy ograniczenie władzy przebiega w taki sposób, żeby o większości spraw decydowała osoba, z którą dziecko stale mieszka. Drugi rodzic ma wpływ nadal na najważniejsze decyzje.

  • doszło do zaniedbań

Jeśli sąd rozpozna zaniedbania wobec dziecka, może zdecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Uważa się, że dobro dziecka jest zagrożone np. w sytuacji nadużywania alkoholu lub niedopełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Osoby, które nie mają doświadczeń z procesem ograniczania/przyznawania władzy rodzicielskiej zazwyczaj nie wiedzą, jakie dokładnie czynniki i w jaki stopniu wpływają na ocenę sądu. Właśnie dlatego w tego typu sytuacjach warto zaufać wiedzy i doświadczeniu ekspertów.

About The Author

Reply