Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Procedurę postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego ilustruje poniższy schemat:

sadowe

Powyższy schemat pochodzi ze strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Rybnik 44-200, Bolesława Chrobrego 16, tel.: 32 422 62 45
- Jankowice 44-264, Świerklańska 54, tel.: 32 432 75 11
- Żory 44-240, Rynek 9, tel.: 32 434 81 88
- Rydułtowy 44-280, Ofiar Terroru 36, tel.: 32 453 74 50
- Jejkowice 44-290, Główna 38a, tel.: 32 430 20 02