Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Dla osób używających substancje psychoaktywne ośrodek ma w swojej ofercie grupę wsparcia dla osób używających substancji psychoaktywnych:

Grupa psychoedukacyjna dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (odbiorcami mogą być osoby nieletnie i dorosłe)

Czwartki – 16.30 – 18.00

Soboty – 10.00 – 13.00

Prowadzący grupę: Monika Chaińska, Sebastian Pietrołaj

Spotkania terapeutyczno–psychoedukacyjne dla rodzin osób szkodliwie używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Spotkania odbywają się w czwartki po wcześniejszym umówieniu się w rejestracji.

Prowadzący spotkania: Monika Chaińska, Sebastian Pietrołaj

 

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii dokonuje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok.

Poza psychoterapią grupową placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.