Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

mgr Izabela Lewosińska | Terapeuta uzależnień

Iza Lewosińśka

Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień nr certyfikatu PARPA/1591 oraz mgr pedagogiki

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

 • „MONAR” – Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Zbicku

 • MOTU w Czechowicach – Dziedzicach

 • Neuro – Med w Jastrzębiu Zdroju

Aktualnie:

 • W Ośrodku Integrum zajmuję się diagnozowaniem pacjentów oraz:

  • Prowadzę grupę terapeutyczną w grupie podstawowej i zaawansowanej dla osób uzależnionych

  • Prowadzę grupę terapeutyczną w grupie zaawansowanej dla osób współuzależnionych

  • Prowadzę Dzienny Oddział Odwykowy

 • Jestem wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Teologiczno – Humanistycznej w Tychach

 • Jestem autorką książki „ Kuchnia którą polubisz”

Kursy i szkolenia:

 • 2011 – Certyfikat Brok – Błękitny Krzyż – „Praca terapeutyczna z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych”

 • 2013  – Certyfikat – „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – „Szkolenie z zakresu profilatyki i terapii uzależnień czynnościowych” ( Zaświadczenie Nr TOT II /114/12)