Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Pomoc dla rodzin:

  1. Osoby współuzależnione
  2. Dorosłe dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym – tzw. DDA

 

1. Dla osób współuzależnionych ośrodek stworzył możliwość pracy terapeutycznej w programie podstawowym oraz zaawansowanym.

Grupa terapeutyczna w programie podstawowym
odbywa się w poniedziałki – 18.00 – 20.00

Prowadząca grupę: Izabela Lewosińska

Grupa terapeutyczna w programie zaawansowanym
odbywa się we wtorki – 18.00-20.00

Prowadząca grupę: Izabela Lewosińska

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii dokonuje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Prócz psychoterapii grupowej placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.

2. Dla dorosłych dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (tzw. DDA) ośrodek proponuje grupę terapeutyczną.

Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
odbywa się w czwartki – 17.00 – 18.30

Prowadząca grupę: Magdalena Mierzwa-Kaya

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii dokonuje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Grupa jest współfinansowana przez Urząd Miasta Rybnik.

Prócz psychoterapii grupowej placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.