Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Rybnika oferujemy pomoc dla osób niesłyszących mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

 

Grupa terapeutyczna dla osób niesłyszących – zapewnia:

1. Bezpłatne leczenie dla osób niesłyszących

2. Specjalistyczną pomoc psychologiczną i terapeutyczną w języku migowym

3. Dostosowanie programu terapeutycznego w pełni dla wybranej grupy pacjentów

4. Możliwość dodatkowego skorzystania z terapii indywidualnej

 

Prowadząca: Barbara Jurczyk