Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Nasz zespół to wyspecjalizowani terapeuci, lekarze, psycholodzy, instruktorzy oraz personel pielęgniarski.

Instruktorzy terapii uzależnień:
Sebastian Pietrołaj
Łukasz Herduś
Praca terapeutyczna w naszym Ośrodku jest objęta superwizją prowadzoną przez mgr Joannę Bijok – Superwizora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Superwizja jest dofinansowana przez Urząd Miasta Rybnika.