Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE grupa dla młodzieży i dorosłych

Opublikowano: 20.05.2016 r.
 W ramach współpracy z Urzędem Miasta Rybnika zostały utworzone: 
 
  • grupa psychoedukacyjna dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (odbiorcami mogą być osoby nieletnie i dorosłe)
  • spotkania terapeutyczno – psychoedukacyjne dla rodzin osób  szkodliwie używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych
ZAPRASZAMY!!