Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Pomoc dla OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Opublikowano: 04.07.2014 r.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Rybnika została utworzona Grupa terapeutyczna dla osób niesłyszących.
ZAPRASZAMY!