Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Dla osób uzależnionych od alkoholu ośrodek dysponuje grupami terapeutycznymi obejmującymi – podstawowy oraz zaawansowany program terapii uzależnienia od alkoholu.
 

Podstawowy program terapeutyczny obejmuje leczenie przez około 5-6 miesięcy w jednej grupie, która odbywa się 2 razy w tygodniu. O dalszej kwalifikacji do grupy z zaawansowanym programem terapii decyduje terapeuta.

Zaawansowany program terapeutyczny obejmuje leczenie przez 15 miesięcy w trzech grupach terapeutycznych, następujących po sobie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Podstawowy cykl terapii uzależnienia od alkoholu:

Podstawowa grupa terapeutyczna – czas trwania około 5-6 miesięcy, odbywa się w poniedziałki i środy

poniedziałki – 17.00 – 19.00

środy – 16.00 – 18.00

Prowadzący grupę: Marek Lewosiński, Izabela Lewosińska

Zaawansowany cykl terapii uzależnienia od alkoholu – 3 grupy terapeutyczne – czas trwania 15 miesięcy:

Pierwsza grupa terapeutyczna – czas trwania 5 miesięcy

odbywa się w środy – 16.00 – 18.00

Prowadząca grupę: Barbara Jurczyk

Druga grupa terapeutyczna – czas trwania 5 miesięcy

odbywa się w środy – 18.00 – 20.00

Prowadząca grupę: Izabela Lewosińska

Trzecia grupa terapeutyczna – czas trwania 5 miesięcy

odbywa się w czwartki – 16.50 – 18.50

Prowadząca grupę: Ewa Firla-Chłapek

Prócz psychoterapii grupowej placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Rybnika placówka oferuje również treningi:

  • Trening asertywności

    wtorki – 16.00 – 18.00

    Prowadzący trening: Marek Lewosiński

  • Trening rozwoju osobistego 

    poniedziałki – 16.00 – 18.00

    Prowadząca trening: Izabela Lewosińska