Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Uzależnień,
Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

  1. Oddział dzienny zapewnia bezpłatne leczenie uzależnienia od alkoholu.
  2. Wszystkie usługi są świadczone na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  3. Pacjenci kierowani są na oddział po konsultacji z terapeutą i lekarzem psychiatrą. Leczenie trwa 8 tygodni. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dniach:

    • poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 15.00-20.00
    • czwartki i piątki w godzinach 8.00-13.00.
  4. Program terapeutyczny oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Obejmuje zagadnienia i obszary podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu.
  5. Po ukończeniu pełnego cyklu terapeutycznego w oddziale dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię w Poradni leczenia uzależnień, uczestnicząc w grupie terapeutycznej.